Top 40 legtöbb szavazattal rendelkező link > Naptár - wyw.hu

Szponzorált linkek
Gergely-naptár ( Wikipédia )
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gergely-napt%C3%A1r

A Gergely-naptár ma a legelterjedtebb típusú naptár a Földön. A julián naptár kis módosítása. A Gergely-naptár 1582. október 4-én, csütörtökön lépett életbe oly módon, hogy az azt követő nap október 15., péntek lett, a kettő közötti napok abban az évben kimaradtak. A Julián-naptár szerinti átlagos év hossza 365,25 nap, míg a tropikus év körülbelül 365,2422 nap hosszú. Ennek eredményeképp minden ezer évben a naptár 8 nappal többet tartalmazott, és így késett a csillagászati időhöz képest.

Gergely-naptár ( Wikipédia )
Magyar Katolikus Lexikon a Gergely-naptárról
http://lexikon.katolikus.hu/G/Gergely-napt%C3%A1r.html

A Nap járásán kívül nem vesz tekintetbe más csillagászati ciklusokat, ez adja pontosságát és használhatóságát. Általánosan elterjedt, nem csak az eu. kultúrához tartozó országokban. Használják Kínában és a mohamedán orsz-okban (párhuzamosan az ősi kínai és az iszlám naptárral), és ismerik világszerte.

Magyar Katolikus Lexikon a Gergely-naptárról
A Gergely naptár
http://www.lemontree.hu/egyebkep/linkkep/history/tortenetek/kozepkor/gergely ...

1582. február 24-én kelt az az Inter gravissimas kezdetű bulla, amellyel XIII. Gergely pápa (1572-1585) lényegében egyetlen változást eszközölt a Julius Caesar által i. e. 45-ben bevezetett naptáron: csökkentette a szökőévek számát. A Julius Caearról elnevezett Julián-naptár szerint minden negyedik évet szökőévnek kellett tekinteni, míg a Gergely-féle, vagy másképpen Gregorián naptár ezt a szabályt úgy módosította, hogy az évszazadokat záró, tehát századdal végződő évek közül csak azok legyenek szökőévek, amelyeknek számjegye nemcsal néggyel osztható, mint a többi szökőévé, hanem négyszázzal is.

A Gergely naptár
A legelterjedtebb típusú naptár
http://www.bezdan-online.com/a/index.php/content/view/2823/31/

A Gergely-naptár ma a legelterjedtebb típusú naptár a Földön. A julián naptár kis módosításával készült, a nápolyi Aloysius Lilius doktor javaslatára, amit XIII. Gergely pápa fogadtatott el 1582. február 24-én (mely dokumentumon azonban az 1581-es évszám szerepelt, mivel a pápa rendelete előtt az év márciusban kezdődött).

A legelterjedtebb típusú naptár
A Gergely-naptár születése
http://www.nembulvar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=233:a-g ...

XIII. Gergely pápa 1582. október 15-én léptette életbe az újfajta naptárt, abból a célból, hogy így szüntesse meg a XVI. század óta keletkezett tíznapos időeltolódást.

A Gergely-naptár születése
425 éves a Gergely-naptár
http://ujszo.com/cimkek/tudomany/2007/10/04/425-eves-a-gergely-naptar

Négyszázhuszonöt éve, 1582. október 4-én vezették be a Gergely-naptárat, így a következő napon már október 15-ét írtak. Az addig használt Julián-naptárat Kr.e. 46-ban vezette be Julius Caesar, hogy rendet teremtsen a római időszámításban kialakult káoszban.

425 éves a Gergely-naptár
A naptár, a Gergely-naptár
http://www.huszadikszazad.hu/tudomany/a-naptar-a-gergely-naptar

Az ókorban a keleti népek és a görögök és rómaiak a nappalt a Nap keltét napnyugtáig 12 egyenlő órára osztották s az éjjelt napnyugtától napkeltéig külön, szintén 12 egyenlő órára. Ezek voltak az ú. n. horae temporales.

A naptár, a Gergely-naptár
Bevezetésének a napja
http://www.magyarkurir.hu/hirek/oktober-15-gergely-naptar-bevezetesenek-napja

A XVI. században a tavaszi napéjegyenlőség már március 11-re esett. Ekkor XIII. Gergely pápa elrendelte, hogy 1582. október 4-e után október 15-ét írjanak. Ezen a nevezetes október 15-én olyasmi történt, mint amit manapság a nyári időszámítás bevezetésekor, amikor óráinkat egy órával előreállítjuk. Akkor a naptárt kellett előre igazítani 10 nappal.

Bevezetésének a napja
Julián naptár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_napt%C3%A1r

A julián (vagy juliánus) naptár egy Caius Iulius Caesar által – Róma alapítása után 709-ben (Kr. e. 46-ban) – bevezetett naptár. Már az ókorban is igény volt arra, hogy az időszámítás legnagyobb egysége, az év olyan hosszú legyen, mint amennyi idő alatt a Nap a Föld körül (ma már tudjuk, látszólagosan) egy teljes kört megtesz. A Julius Caesar idejéig használt naptár ennek a követelménynek nem felelt meg; egyre jobban eltért a Nap járásától, ami azt eredményezte, hogy például egy eredetileg tavaszi ünnep már nyárra esett. Ez a helyzet tette szükségessé az időszámítás újbóli és pontosabb szabályozását.

Julián naptár
Magyar Katolikus Lexikon
http://lexikon.katolikus.hu/J/juli%C3%A1n%20napt%C3%A1r.html

Julián naptár: az ókori római holdnaptárt fölváltó szoláris naptár. - Szoszigenész alexandriai csillagász dolgozta ki. Nevét Julius Caesartól kapta, aki teljhatalmú konzulként Kr. u. 46 elrendelte bevezetését.

Magyar Katolikus Lexikon
Bevezetik a Julián-naptárat Oroszországban
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8232

I. (Nagy) Péter cár célja, hogy Oroszország felzárkózzék Európához. Ennek keretében váltja fel a hagyományos bizánci eredetű időszámítást a Julián-naptár használata. A bizánci időszámítást először az i. sz. VII. században kezdték alkalmazni.

Bevezetik a Julián-naptárat Oroszországban
A Gregorián és a Julián naptár
http://www.parochia.hu/1oldalelemek/Egyhazi_ev/A_Gregorian_es_a_Julian_napta ...

Az egyház számára az idő nem csupán egy elfolyó névtelen jellemzője az életnek, hanem üdvtörténeti jelentőséggel bír a számára. Éppen ezért már a kereszténység hajnalán elkezdték megülni az üdvtörténet jelentős eseményeit, hogy ilyen módon is részesei legyenek annak a folyamatnak, mely az elesett embert az örökkévalóságba vezeti.

A Gregorián és a Julián naptár
Julián naptárról
http://www.huszadikszazad.hu/tudomany/a-naptar-a-julian-naptar

Ennek a nagy rendetlenségnek véget vetendő, Julius Caesar, aki Kr. e. 63 óta Pontifex Maximus volt, elrendelte a naptárreformot. Sostoenes alexandriai csillagász közreműködésével az év átlagos tartamát 365 napban szabta meg s hogy az évek során mindinkább szembetűnő eltolódást a tavaszi napéjegyenlőséghez képest ismét helyrebillentse, elrendelte, hogy a Numa-féle 378 napos évet még 67 nappal kell megtoldani úgy, hogy ez az év 445 napból állott.

Julián naptárról
Szökőév kalkulátor
http://www.naptarak.com/naptarak_szokoev.html

A mai értelemben vett szökőév eredete egyidős az 1582 októberében bevezetett Gergely naptárral, amikor is felismerve a Julián-naptár szerinti időszámítás mintegy tíz napos késését a civil naptár és a csillagászati időszámítás között, XIII. Gergely pápa naptárreformot hajtott végre, melynek egyik fő eleme a csillagászati időszámítás és a civil naptár közti különbségek hosszú távú szinkronizációja. Ennek értelmében meghatározott időszakonként a második hónap végét egy szökőnappal toldották meg.

Szökőév kalkulátor
Mikor van szökőév?
http://blog.btamas.hu/2009/mikor-van-szokoev/

Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a százasra végződő évek közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók

Mikor van szökőév?
Szökőév
http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=21884&a_id=360705&h_id ...

Az évszakok és a csillagászati események nem egész számú napok szerint ismétlődnek, ezért a naptár, ami ugyanannyi napot tartalmaz, minden évben elcsúszik a világ eseményeihez képest. Ha időnként beillesztünk egy plusz napot az évbe – vagy egyéb módon időnként módosítunk az év hosszán – akkor ez a csúszás korrigálható.

Szökőév
Szökőév - csillagászati portál
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_naptartortenet_es_kron ...

Négy év után 2004-ben ismét egy nappal többet írunk február végén, amelynek lényegét az emberek többsége ismeri, de a naptárprobléma magyarázatára már kevesebben emlékezünk. Földünk egy tengelyforgását a Nap két egymást követő delelése határolja és a közöttük eltelt időt őseink napnak nevezték. Ezt az időtartamot ma is valódi nap elnevezéssel illetjük, amelynek hossza nem állandó az év folyamán.

Szökőév - csillagászati portál
Szökőév és szökőnap
http://www.katolikus.hu/szentek2/NAPTAR/00000012.HTM

Szökőév esetén a február 24. szökőnap. Ilyen években a névnapok beosztása egy nappal eltolódik, vagyis a 24-i névnapok 25-ére, a 25-i 26-ára (és így tovább) kerülnek. Végül a 28-iak 29-én lesznek ünnepelve.

Szökőév és szökőnap
Miért február 24-e a szökőnap
http://network.hu/agnia/blog/%C3%A1gi-blogja/miert_februar_24e_a_szokonap-6964

2008 szökőév, hossza 366 nap, amit hagyományosan egy szökőnap "betoldásával" oldunk meg. A szökőnap azonban nem február 29-ére, hanem 24-ére esik, aminek naptártörténeti okai vannak.

Miért február 24-e a szökőnap
Zsidó naptár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_napt%C3%A1r

A zsidó (héber) naptár (héberül lúah, לוח), más néven zsinagógai naptár ma is használt formája II. Hillél főpapsága idején, Kr. e. 359. körül alakult ki. Izrael Állam hivatalos naptára. Őse a babilóniai naptár volt.

Zsidó naptár
Átszámítás
http://www.zsinagogak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Item ...

A zsidó idõszámítás kezdete a világ teremtésének idõpontja: Kr. e. 3761. október 7. (tisri 1.), hétfõ, 11 óra 10 perc 20 másodperc. (Ezt az idõpontot a héber hittudósok számították ki az Ószövetség alapján.) A zsidó év hossza változó, de az évek átlagos hossza a Gergely-naptár éveinek hosszával közel azonos (lévén a zsidó év is a tropikus évhez igazodik), ezért a két idõszámítás közötti váltást viszonylag könnyen elvégezhetjük.

Átszámítás
Zsidó ünnepek
http://www.logos.hu/LogosVLE/Eletkerd/zsidounn.html

A civilizált világban használt általános naptár a Nap szerint igazodik. A zsidó naptár a Hold után megy. A Hold naptár kb. 12-15 nappal rövidebb a másiknál. De mivel a zsidó ünnepek az évszakhoz kapcsolódnak, így 2-3 évenként a Hold naptár egy "szökő" hónappal toldódik meg. Így ünnepeink, néhány nap eltéréssel ugyan, de ugyanabban az évszakban vannak. Így beszélhetünk őszi, tavaszi stb. ünnepekről.

Zsidó ünnepek
A zsidó időszámítás - naptár, évek, hónapok
http://judaisztikaportal.blogspot.com/2009/10/zsido-idoszamitas-naptar-evek- ...

Az idő szent, mert az Ö.valótól ered. Az időnek és időszakoknak meg van a maguk fontossága és jelentősége.

A zsidó időszámítás - naptár, évek, hónapok
A naptár
http://www.palfalva.hu/naptar.htm

Az idő számítása csillagászati eseményeken alapul. Az időszámítás két legfontosabb tárgya a Nap és a Hold, e két égitest keringésének ismerete a legfontosabb tényező az időszámítás felépítéséhez és megértéséhez.

A naptár
Kiemelt napok és ünnepek
http://mek.niif.hu/04700/04744/html/naptarirendszerek0003.html

Az „év”-nek szóhasználatunkban kettős értelme van. Mint naptári év jelenti pl. az 1981. január 1-től december 31-ig terjedő évet; mint időtartam pedig bármely 365 vagy 366 napos időközt, pl. 1980. augusztus 20-tól 1981. augusztus 19-ig. Egy-egy társadalomban egymás mellett többféle év is lehet használatban, sőt még az is előfordul, hogy – miként a természeti népeknél – a mi civilizált világunkban is egy évnek csak egyik, valamilyen tevékenységre szánt időszakát illetjük ezzel az elnevezéssel.

Kiemelt napok és ünnepek
A zsidó újév
http://www.parameter.sk/rovat/kultura/2009/09/17/zsido-ujev

A Gergely naptár szerint szeptember 19-én (a gyakorlatban már előző este) köszönt be a zsidó újév (Rós Hasána). A zsidó naptár szerint 5770. tisri hónap elseje és másodika a zsinagógai újév, a világ és az ember teremtésének évfordulója, amikor az ember teremtett voltára és Istentől való függőségére is emlékeznek.

A zsidó újév
A zsidó naptárról
http://www.makkabi.hu/zsido-hitelet-vallas-szokasok-rabbi/48-a-zsido-naptarrol

A zsidó naptár (a luáh) nem csupán a napévhez, hanem a holdhoz is igazodik, hónapjai valódi holdhónapok: újholdtól újholdig tartanak. (A Julius Caesar által bevezetett és Gergely pápa által korrigált európai naptár ezzel szemben csupán mesterséges hónapokkal számol.) A zsidó esztendõ tehát valódi napév, hónapjai természetes holdhónapok. (Ezt nevezik tudományos szóval lunaszoláris rendszernek.)

A zsidó naptárról
Az iszlám naptárrendszer és ünnepek
http://www.ahlamdana.eoldal.hu/cikkek/arab-nyelv-es-kultura/iszlam-naptar-un ...

Az iszlám időszámítást a második igaz úton járó kalifa, Omar (634-644) alatt vezették be. Az iszlám naptár kezdetét Mohamed próféta Mekkából Medinába történő kivándorlásától (ez az ún. hidzsra) számítják. Ez máig érvényben van, habár a világkereskedelmet és –politikát meghatározó Gegely-naptár miatt egyre jobban háttérbe szorul.

Az iszlám naptárrendszer és ünnepek
Az iszlám naptár
http://www.eltevedtidoszamitas.hu/modules.php?name=mtop&file=olvas&cikk=napt ...

Az iszlám naptár tiszta holdnaptár. Az év tizenkét holdhónapból áll, és 354 nap hosszúságú, vagyis évente 11 nappal lemarad a napévet alapul vevő Gergely-naptár mögött.

Az iszlám naptár
Iszlám vallási ünnepek
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/un.html

Ami az iszlám világ ünnepeit illeti, a legfeltűnőbb, hogy már a napok és a hetek beosztása is más, mint a miénk. A napot az öt ima tagolja szigorú szakaszokra, a heti szent nap pedig a péntek. A délutáni közösségi imáé és prédikációé. A péntek azonban nem pihenőnap. Ha az ima után általában szünetel is a munka, azt, hogy a hét egy napján ne lehessen dolgozni, az iszlám nem tanítja. S akinek már volt muszlim országbeli munkaadója, az megtanulhatta, hogy ez nem tréfa. Ekképpen a péntek - illetve Törökországban és a nyugatosabb országokban a vasárnap - legfeljebb csak bankszünnap. A mindennapi élet és a kereskedelem folyik tovább.

Iszlám vallási ünnepek
Iszlám naptár, muszlim időszámítás
http://www.divehardtours.com/iszlam-naptar/

A muszlimuk a hidzsrától kezdték el számolni a hold hónapokból álló időszámításukat. A hidzsra, Mohamed próféta "futása" Medinába Mekkából volt, ami a mi naptárunk szerint 622. július 1-én történt.

Iszlám naptár, muszlim időszámítás
Az iszlám naptár beállítása
http://office.microsoft.com/hu-hu/outlook-help/az-iszlam-naptar-beallitasa-H ...

A Microsoft Outlook támogatja az iszlám naptár egy vagy két nappal való kiigazítását, hogy a naptári hónap napjainak száma igazodjon a Hold járásához.

Az iszlám naptár beállítása
Naptárakról
http://tudasbazis.csillagaszat.hu/szferikus/naptarak.html

A naptárkészítés alapproblémája, hogy a csillagászati vonatkozású időegységek (nap, hónap, év) nem összemérhetőek. A tropikus év pl. közelítőleg 365,2422 napból áll. Miután egész számú napokban és hónapokban szeretnénk megadni az év hosszát, két lehetőségünk marad: vagy olyan naptárat készítünk, amelyben az év adott hosszúságú, de az évkezdet vándorol az évszakok közt; vagy olyat, amelyben az egymás utáni évek változó számú napból állnak, de az évkezdet mindig azonos csillagászati konfigurációnál következik be (pl. a mi naptárunkban 10 nappal a téli napforduló után). Az elsőre példa pl. a kínaiak első naptára, amely kezdetben tiszta holdnaptár volt, vagy példa a moszlim naptár, amely napjainkban is tiszta holdhónapokkal számol.

Naptárakról
Kalendárium - történet
http://www.danubiusmagazin.hu/magazin/tortenelem/kalendar_h.htm

A kalendárium alapvető feladata az idő múlásának jelzése volt. Az egy évre szóló naptár a XV.-XVI. század fordulóján jelent meg, és eredeti funkciója mellett hamarosan további részekkel is kiegészült.

Kalendárium - történet
Naptári rendszerek és időszámítás
http://www.eltevedtidoszamitas.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=id ...

Azok az adatok, amelyeket egy adott naptári meghatározás – év, hónap, nap – tartalmaz, nem azonos jellegűek: részben szakaszosságot, részben egyirányú haladást-múlást fejeznek ki.

Naptári rendszerek és időszámítás
Hogyan jött létre jelenlegi naptárunk?
http://www.eltevedtidoszamitas.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=id ...

Mindenki tudja, hogy éveinket Jézus születésétől számítjuk, éránk kezdete a Kr. u. 1. év. Sokan talán azzal is tisztában vannak, hogy ebben nem egészen pontos időszámításunk, hiszen a kutatások szerint Krisztus valószínűleg Kr. e. 7-ben született. Az időszámításunk kezdetét kitűző eseményt Dionysius Exiguus apát megfelelő forrásadatok hiányában csak ekkora hibával tudta meghatározni. Ám ezt azóta az egész világ átvette, így a módosításra nincs lehetőség, hiszen zavart keltene, de nem is szükséges.

Hogyan jött létre jelenlegi naptárunk?
Csillagászati kalendárium
http://emese.hyadok.hu/csillagaszat/esemenynaptar

A weboldalon nem egy teljeskörű, minden eseményt tartalmazó eseménynaptárat mutatunk be, csak egy erősen szubjektív válogatást — ezek azok a jelenségek amelyekre mi is felfigyeltünk.

Csillagászati kalendárium
Kalendáriumról-amit biztos nem tudtál
http://ezoterikus.hu/hir.php?id=9588

Az első naptárak nem a napok dátumának szempontjából voltak jelentős, hanem egyfajta útmutatóként szolgáltak az emberek életében.

Kalendáriumról-amit biztos nem tudtál
Népi kalendárium
http://www.vmmi.org/index.php?module=naptar&naptar=5

Népi kalendárium hónapról hónapra lebontva, januártól egész decemberig.

Népi kalendárium
Kínai naptár
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_napt%C3%A1r

A kínai naptár egy luniszoláris naptár, mely a holdnaptárra és a szoláris naptárra jellemző tulajdonságokkal is rendelkezik. Ezt az időmérési rendszert először a babilóniaiak vezették be i. e. 2500 körül.

Kínai naptár
Gergely-naptár ( Wikipédia )
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gergely-napt%C3%A1r

A Gergely-naptár ma a legelterjedtebb típusú naptár a Földön. A julián naptár kis módosítása. A Gergely-naptár 1582. október 4-én, csütörtökön lépett életbe oly módon, hogy az azt követő nap október 15., péntek lett, a kettő közötti napok abban az évben kimaradtak. A Julián-naptár szerinti átlagos év hossza 365,25 nap, míg a tropikus év körülbelül 365,2422 nap hosszú. Ennek eredményeképp minden ezer évben a naptár 8 nappal többet tartalmazott, és így késett a csillagászati időhöz képest.

Gergely-naptár ( Wikipédia )
Magyar Katolikus Lexikon a Gergely-naptárról
http://lexikon.katolikus.hu/G/Gergely-napt%C3%A1r.html

A Nap járásán kívül nem vesz tekintetbe más csillagászati ciklusokat, ez adja pontosságát és használhatóságát. Általánosan elterjedt, nem csak az eu. kultúrához tartozó országokban. Használják Kínában és a mohamedán orsz-okban (párhuzamosan az ősi kínai és az iszlám naptárral), és ismerik világszerte.

Magyar Katolikus Lexikon a Gergely-naptárról
A Gergely naptár
http://www.lemontree.hu/egyebkep/linkkep/history/tortenetek/kozepkor/gergely ...

1582. február 24-én kelt az az Inter gravissimas kezdetű bulla, amellyel XIII. Gergely pápa (1572-1585) lényegében egyetlen változást eszközölt a Julius Caesar által i. e. 45-ben bevezetett naptáron: csökkentette a szökőévek számát. A Julius Caearról elnevezett Julián-naptár szerint minden negyedik évet szökőévnek kellett tekinteni, míg a Gergely-féle, vagy másképpen Gregorián naptár ezt a szabályt úgy módosította, hogy az évszazadokat záró, tehát századdal végződő évek közül csak azok legyenek szökőévek, amelyeknek számjegye nemcsal néggyel osztható, mint a többi szökőévé, hanem négyszázzal is.

A Gergely naptár
A legelterjedtebb típusú naptár
http://www.bezdan-online.com/a/index.php/content/view/2823/31/

A Gergely-naptár ma a legelterjedtebb típusú naptár a Földön. A julián naptár kis módosításával készült, a nápolyi Aloysius Lilius doktor javaslatára, amit XIII. Gergely pápa fogadtatott el 1582. február 24-én (mely dokumentumon azonban az 1581-es évszám szerepelt, mivel a pápa rendelete előtt az év márciusban kezdődött).

A legelterjedtebb típusú naptár
A Gergely-naptár születése
http://www.nembulvar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=233:a-g ...

XIII. Gergely pápa 1582. október 15-én léptette életbe az újfajta naptárt, abból a célból, hogy így szüntesse meg a XVI. század óta keletkezett tíznapos időeltolódást.

A Gergely-naptár születése
425 éves a Gergely-naptár
http://ujszo.com/cimkek/tudomany/2007/10/04/425-eves-a-gergely-naptar

Négyszázhuszonöt éve, 1582. október 4-én vezették be a Gergely-naptárat, így a következő napon már október 15-ét írtak. Az addig használt Julián-naptárat Kr.e. 46-ban vezette be Julius Caesar, hogy rendet teremtsen a római időszámításban kialakult káoszban.

425 éves a Gergely-naptár
A naptár, a Gergely-naptár
http://www.huszadikszazad.hu/tudomany/a-naptar-a-gergely-naptar

Az ókorban a keleti népek és a görögök és rómaiak a nappalt a Nap keltét napnyugtáig 12 egyenlő órára osztották s az éjjelt napnyugtától napkeltéig külön, szintén 12 egyenlő órára. Ezek voltak az ú. n. horae temporales.

A naptár, a Gergely-naptár
Bevezetésének a napja
http://www.magyarkurir.hu/hirek/oktober-15-gergely-naptar-bevezetesenek-napja

A XVI. században a tavaszi napéjegyenlőség már március 11-re esett. Ekkor XIII. Gergely pápa elrendelte, hogy 1582. október 4-e után október 15-ét írjanak. Ezen a nevezetes október 15-én olyasmi történt, mint amit manapság a nyári időszámítás bevezetésekor, amikor óráinkat egy órával előreállítjuk. Akkor a naptárt kellett előre igazítani 10 nappal.

Bevezetésének a napja
Julián naptár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_napt%C3%A1r

A julián (vagy juliánus) naptár egy Caius Iulius Caesar által – Róma alapítása után 709-ben (Kr. e. 46-ban) – bevezetett naptár. Már az ókorban is igény volt arra, hogy az időszámítás legnagyobb egysége, az év olyan hosszú legyen, mint amennyi idő alatt a Nap a Föld körül (ma már tudjuk, látszólagosan) egy teljes kört megtesz. A Julius Caesar idejéig használt naptár ennek a követelménynek nem felelt meg; egyre jobban eltért a Nap járásától, ami azt eredményezte, hogy például egy eredetileg tavaszi ünnep már nyárra esett. Ez a helyzet tette szükségessé az időszámítás újbóli és pontosabb szabályozását.

Julián naptár
Magyar Katolikus Lexikon
http://lexikon.katolikus.hu/J/juli%C3%A1n%20napt%C3%A1r.html

Julián naptár: az ókori római holdnaptárt fölváltó szoláris naptár. - Szoszigenész alexandriai csillagász dolgozta ki. Nevét Julius Caesartól kapta, aki teljhatalmú konzulként Kr. u. 46 elrendelte bevezetését.

Magyar Katolikus Lexikon
Bevezetik a Julián-naptárat Oroszországban
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8232

I. (Nagy) Péter cár célja, hogy Oroszország felzárkózzék Európához. Ennek keretében váltja fel a hagyományos bizánci eredetű időszámítást a Julián-naptár használata. A bizánci időszámítást először az i. sz. VII. században kezdték alkalmazni.

Bevezetik a Julián-naptárat Oroszországban
A Gregorián és a Julián naptár
http://www.parochia.hu/1oldalelemek/Egyhazi_ev/A_Gregorian_es_a_Julian_napta ...

Az egyház számára az idő nem csupán egy elfolyó névtelen jellemzője az életnek, hanem üdvtörténeti jelentőséggel bír a számára. Éppen ezért már a kereszténység hajnalán elkezdték megülni az üdvtörténet jelentős eseményeit, hogy ilyen módon is részesei legyenek annak a folyamatnak, mely az elesett embert az örökkévalóságba vezeti.

A Gregorián és a Julián naptár
Julián naptárról
http://www.huszadikszazad.hu/tudomany/a-naptar-a-julian-naptar

Ennek a nagy rendetlenségnek véget vetendő, Julius Caesar, aki Kr. e. 63 óta Pontifex Maximus volt, elrendelte a naptárreformot. Sostoenes alexandriai csillagász közreműködésével az év átlagos tartamát 365 napban szabta meg s hogy az évek során mindinkább szembetűnő eltolódást a tavaszi napéjegyenlőséghez képest ismét helyrebillentse, elrendelte, hogy a Numa-féle 378 napos évet még 67 nappal kell megtoldani úgy, hogy ez az év 445 napból állott.

Julián naptárról
Szökőév kalkulátor
http://www.naptarak.com/naptarak_szokoev.html

A mai értelemben vett szökőév eredete egyidős az 1582 októberében bevezetett Gergely naptárral, amikor is felismerve a Julián-naptár szerinti időszámítás mintegy tíz napos késését a civil naptár és a csillagászati időszámítás között, XIII. Gergely pápa naptárreformot hajtott végre, melynek egyik fő eleme a csillagászati időszámítás és a civil naptár közti különbségek hosszú távú szinkronizációja. Ennek értelmében meghatározott időszakonként a második hónap végét egy szökőnappal toldották meg.

Szökőév kalkulátor
Mikor van szökőév?
http://blog.btamas.hu/2009/mikor-van-szokoev/

Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a százasra végződő évek közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók

Mikor van szökőév?
Szökőév
http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=21884&a_id=360705&h_id ...

Az évszakok és a csillagászati események nem egész számú napok szerint ismétlődnek, ezért a naptár, ami ugyanannyi napot tartalmaz, minden évben elcsúszik a világ eseményeihez képest. Ha időnként beillesztünk egy plusz napot az évbe – vagy egyéb módon időnként módosítunk az év hosszán – akkor ez a csúszás korrigálható.

Szökőév
Szökőév - csillagászati portál
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_naptartortenet_es_kron ...

Négy év után 2004-ben ismét egy nappal többet írunk február végén, amelynek lényegét az emberek többsége ismeri, de a naptárprobléma magyarázatára már kevesebben emlékezünk. Földünk egy tengelyforgását a Nap két egymást követő delelése határolja és a közöttük eltelt időt őseink napnak nevezték. Ezt az időtartamot ma is valódi nap elnevezéssel illetjük, amelynek hossza nem állandó az év folyamán.

Szökőév - csillagászati portál
Szökőév és szökőnap
http://www.katolikus.hu/szentek2/NAPTAR/00000012.HTM

Szökőév esetén a február 24. szökőnap. Ilyen években a névnapok beosztása egy nappal eltolódik, vagyis a 24-i névnapok 25-ére, a 25-i 26-ára (és így tovább) kerülnek. Végül a 28-iak 29-én lesznek ünnepelve.

Szökőév és szökőnap
Miért február 24-e a szökőnap
http://network.hu/agnia/blog/%C3%A1gi-blogja/miert_februar_24e_a_szokonap-6964

2008 szökőév, hossza 366 nap, amit hagyományosan egy szökőnap "betoldásával" oldunk meg. A szökőnap azonban nem február 29-ére, hanem 24-ére esik, aminek naptártörténeti okai vannak.

Miért február 24-e a szökőnap
Zsidó naptár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_napt%C3%A1r

A zsidó (héber) naptár (héberül lúah, לוח), más néven zsinagógai naptár ma is használt formája II. Hillél főpapsága idején, Kr. e. 359. körül alakult ki. Izrael Állam hivatalos naptára. Őse a babilóniai naptár volt.

Zsidó naptár
Átszámítás
http://www.zsinagogak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Item ...

A zsidó idõszámítás kezdete a világ teremtésének idõpontja: Kr. e. 3761. október 7. (tisri 1.), hétfõ, 11 óra 10 perc 20 másodperc. (Ezt az idõpontot a héber hittudósok számították ki az Ószövetség alapján.) A zsidó év hossza változó, de az évek átlagos hossza a Gergely-naptár éveinek hosszával közel azonos (lévén a zsidó év is a tropikus évhez igazodik), ezért a két idõszámítás közötti váltást viszonylag könnyen elvégezhetjük.

Átszámítás
Zsidó ünnepek
http://www.logos.hu/LogosVLE/Eletkerd/zsidounn.html

A civilizált világban használt általános naptár a Nap szerint igazodik. A zsidó naptár a Hold után megy. A Hold naptár kb. 12-15 nappal rövidebb a másiknál. De mivel a zsidó ünnepek az évszakhoz kapcsolódnak, így 2-3 évenként a Hold naptár egy "szökő" hónappal toldódik meg. Így ünnepeink, néhány nap eltéréssel ugyan, de ugyanabban az évszakban vannak. Így beszélhetünk őszi, tavaszi stb. ünnepekről.

Zsidó ünnepek
A zsidó időszámítás - naptár, évek, hónapok
http://judaisztikaportal.blogspot.com/2009/10/zsido-idoszamitas-naptar-evek- ...

Az idő szent, mert az Ö.valótól ered. Az időnek és időszakoknak meg van a maguk fontossága és jelentősége.

A zsidó időszámítás - naptár, évek, hónapok
A naptár
http://www.palfalva.hu/naptar.htm

Az idő számítása csillagászati eseményeken alapul. Az időszámítás két legfontosabb tárgya a Nap és a Hold, e két égitest keringésének ismerete a legfontosabb tényező az időszámítás felépítéséhez és megértéséhez.

A naptár
Kiemelt napok és ünnepek
http://mek.niif.hu/04700/04744/html/naptarirendszerek0003.html

Az „év”-nek szóhasználatunkban kettős értelme van. Mint naptári év jelenti pl. az 1981. január 1-től december 31-ig terjedő évet; mint időtartam pedig bármely 365 vagy 366 napos időközt, pl. 1980. augusztus 20-tól 1981. augusztus 19-ig. Egy-egy társadalomban egymás mellett többféle év is lehet használatban, sőt még az is előfordul, hogy – miként a természeti népeknél – a mi civilizált világunkban is egy évnek csak egyik, valamilyen tevékenységre szánt időszakát illetjük ezzel az elnevezéssel.

Kiemelt napok és ünnepek
A zsidó újév
http://www.parameter.sk/rovat/kultura/2009/09/17/zsido-ujev

A Gergely naptár szerint szeptember 19-én (a gyakorlatban már előző este) köszönt be a zsidó újév (Rós Hasána). A zsidó naptár szerint 5770. tisri hónap elseje és másodika a zsinagógai újév, a világ és az ember teremtésének évfordulója, amikor az ember teremtett voltára és Istentől való függőségére is emlékeznek.

A zsidó újév
A zsidó naptárról
http://www.makkabi.hu/zsido-hitelet-vallas-szokasok-rabbi/48-a-zsido-naptarrol

A zsidó naptár (a luáh) nem csupán a napévhez, hanem a holdhoz is igazodik, hónapjai valódi holdhónapok: újholdtól újholdig tartanak. (A Julius Caesar által bevezetett és Gergely pápa által korrigált európai naptár ezzel szemben csupán mesterséges hónapokkal számol.) A zsidó esztendõ tehát valódi napév, hónapjai természetes holdhónapok. (Ezt nevezik tudományos szóval lunaszoláris rendszernek.)

A zsidó naptárról
Az iszlám naptárrendszer és ünnepek
http://www.ahlamdana.eoldal.hu/cikkek/arab-nyelv-es-kultura/iszlam-naptar-un ...

Az iszlám időszámítást a második igaz úton járó kalifa, Omar (634-644) alatt vezették be. Az iszlám naptár kezdetét Mohamed próféta Mekkából Medinába történő kivándorlásától (ez az ún. hidzsra) számítják. Ez máig érvényben van, habár a világkereskedelmet és –politikát meghatározó Gegely-naptár miatt egyre jobban háttérbe szorul.

Az iszlám naptárrendszer és ünnepek
Az iszlám naptár
http://www.eltevedtidoszamitas.hu/modules.php?name=mtop&file=olvas&cikk=napt ...

Az iszlám naptár tiszta holdnaptár. Az év tizenkét holdhónapból áll, és 354 nap hosszúságú, vagyis évente 11 nappal lemarad a napévet alapul vevő Gergely-naptár mögött.

Az iszlám naptár
Iszlám vallási ünnepek
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/un.html

Ami az iszlám világ ünnepeit illeti, a legfeltűnőbb, hogy már a napok és a hetek beosztása is más, mint a miénk. A napot az öt ima tagolja szigorú szakaszokra, a heti szent nap pedig a péntek. A délutáni közösségi imáé és prédikációé. A péntek azonban nem pihenőnap. Ha az ima után általában szünetel is a munka, azt, hogy a hét egy napján ne lehessen dolgozni, az iszlám nem tanítja. S akinek már volt muszlim országbeli munkaadója, az megtanulhatta, hogy ez nem tréfa. Ekképpen a péntek - illetve Törökországban és a nyugatosabb országokban a vasárnap - legfeljebb csak bankszünnap. A mindennapi élet és a kereskedelem folyik tovább.

Iszlám vallási ünnepek
Iszlám naptár, muszlim időszámítás
http://www.divehardtours.com/iszlam-naptar/

A muszlimuk a hidzsrától kezdték el számolni a hold hónapokból álló időszámításukat. A hidzsra, Mohamed próféta "futása" Medinába Mekkából volt, ami a mi naptárunk szerint 622. július 1-én történt.

Iszlám naptár, muszlim időszámítás
Az iszlám naptár beállítása
http://office.microsoft.com/hu-hu/outlook-help/az-iszlam-naptar-beallitasa-H ...

A Microsoft Outlook támogatja az iszlám naptár egy vagy két nappal való kiigazítását, hogy a naptári hónap napjainak száma igazodjon a Hold járásához.

Az iszlám naptár beállítása
Naptárakról
http://tudasbazis.csillagaszat.hu/szferikus/naptarak.html

A naptárkészítés alapproblémája, hogy a csillagászati vonatkozású időegységek (nap, hónap, év) nem összemérhetőek. A tropikus év pl. közelítőleg 365,2422 napból áll. Miután egész számú napokban és hónapokban szeretnénk megadni az év hosszát, két lehetőségünk marad: vagy olyan naptárat készítünk, amelyben az év adott hosszúságú, de az évkezdet vándorol az évszakok közt; vagy olyat, amelyben az egymás utáni évek változó számú napból állnak, de az évkezdet mindig azonos csillagászati konfigurációnál következik be (pl. a mi naptárunkban 10 nappal a téli napforduló után). Az elsőre példa pl. a kínaiak első naptára, amely kezdetben tiszta holdnaptár volt, vagy példa a moszlim naptár, amely napjainkban is tiszta holdhónapokkal számol.

Naptárakról
Kalendárium - történet
http://www.danubiusmagazin.hu/magazin/tortenelem/kalendar_h.htm

A kalendárium alapvető feladata az idő múlásának jelzése volt. Az egy évre szóló naptár a XV.-XVI. század fordulóján jelent meg, és eredeti funkciója mellett hamarosan további részekkel is kiegészült.

Kalendárium - történet
Naptári rendszerek és időszámítás
http://www.eltevedtidoszamitas.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=id ...

Azok az adatok, amelyeket egy adott naptári meghatározás – év, hónap, nap – tartalmaz, nem azonos jellegűek: részben szakaszosságot, részben egyirányú haladást-múlást fejeznek ki.

Naptári rendszerek és időszámítás
Hogyan jött létre jelenlegi naptárunk?
http://www.eltevedtidoszamitas.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=id ...

Mindenki tudja, hogy éveinket Jézus születésétől számítjuk, éránk kezdete a Kr. u. 1. év. Sokan talán azzal is tisztában vannak, hogy ebben nem egészen pontos időszámításunk, hiszen a kutatások szerint Krisztus valószínűleg Kr. e. 7-ben született. Az időszámításunk kezdetét kitűző eseményt Dionysius Exiguus apát megfelelő forrásadatok hiányában csak ekkora hibával tudta meghatározni. Ám ezt azóta az egész világ átvette, így a módosításra nincs lehetőség, hiszen zavart keltene, de nem is szükséges.

Hogyan jött létre jelenlegi naptárunk?
Csillagászati kalendárium
http://emese.hyadok.hu/csillagaszat/esemenynaptar

A weboldalon nem egy teljeskörű, minden eseményt tartalmazó eseménynaptárat mutatunk be, csak egy erősen szubjektív válogatást — ezek azok a jelenségek amelyekre mi is felfigyeltünk.

Csillagászati kalendárium
Kalendáriumról-amit biztos nem tudtál
http://ezoterikus.hu/hir.php?id=9588

Az első naptárak nem a napok dátumának szempontjából voltak jelentős, hanem egyfajta útmutatóként szolgáltak az emberek életében.

Kalendáriumról-amit biztos nem tudtál
Népi kalendárium
http://www.vmmi.org/index.php?module=naptar&naptar=5

Népi kalendárium hónapról hónapra lebontva, januártól egész decemberig.

Népi kalendárium
Kínai naptár
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_napt%C3%A1r

A kínai naptár egy luniszoláris naptár, mely a holdnaptárra és a szoláris naptárra jellemző tulajdonságokkal is rendelkezik. Ezt az időmérési rendszert először a babilóniaiak vezették be i. e. 2500 körül.

Kínai naptár
Hirdetések
Oldal leírása
naptar.wyw.hu: Naptár katalógus, naptárak. Naptár készítés, naptárkészítő programok és cégek, gyűjtemény a naptárakról.
Gyűjteményünkben 83 válogatott Naptár katalógus témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Hirdetések
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez Google+

Aktív linkek: 83 | Várakozó linkek: 0 | Ajánlott linkek: 0 | Linkre kattintás összesen: 1105